Calibre

Calibre-web
Can I use calibre online?Do I need calibre for calibre-Web?How do I access the Web in calibre?How does calibre-Web work?Is calibre ebook free?Is cali...